Telefon

+36 20 511 4340

E-mail

info@mtbiztonsag.hu

Felmerülhet Önben a kérdés, hogy miért szükséges Önnek munkavédelmi szakembert foglalkoztatnia, vagy megbíznia? A választ egyszerűen elintézhetném: mert jogszabály előírja. Azonban tényleg így van, melynek pontos neve 5/1993. (XII. 26) MüM rendelet (munkavédelmi törvény végrehajtási rendelete). A végrehajtási rendelet 2. számú melléklete, írja elő a munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit a munkahely veszélyességének és a munkavállalói létszám függvényében. A rendelet alapján segítek annak eldöntésében, hogy Önnek szükséges-e a munkavédelmi szakembert foglalkoztatnia, vagy sem.

Amennyiben az Ön cége munkavédelmi szakember foglalkoztatására kötelezett, akkor munkavédelmi szakmérnökként, munkabiztonsági szaktevékenység keretében az alábbiak elvégzését vállalom:

 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése, felülvizsgálata
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása
 • Egyéni védőeszköz kiválasztásában való közreműködés
 • Veszélyes anyag hatóság felé történő bejelentése
 • Munkahelyi- és kémiai,- valamint legionella kockázatbecslésben való közreműködés
 • Orvosi vizsgálatok rendjének meghatározása
 • Mentési terv összeállítása
 • Megelőzési stratégia kidolgozása
 • Munka,- és úti baleset, foglalkozási megbetegedés kivizsgálása, valamint az elkészült jegyzőkönyvek a megfelelő szerveknek történő megküldése
 • Gépek üzembe helyezését megelőző munkavédelmi vizsgálat elvégzése
 • Veszélyes munkaeszközök meghatározása, nyilvántartása
 • Robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése
 • Munkavédelmi oktatási tematika összeállítása
 • Munkavédelmi oktatás megtartása
 • Munkavédelmi szemlék megtartása
 • ISO 45001:2018 – Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR) éves auditra való felkészítés

Ha felkeltettem érdeklődését, valamely vállalt tevékenységem vonatkozásában, akkor kérjen egyéni, Önre szabott ajánlatot az elérhetőségek menüpontban.